Kundeveiledning

Veiledning for brukere av helikoptertjenester.Foto av helikopter foran snødekt fjellvegg 

Denne kundeveiledningen gir nyttig informasjon, tips og veiledning for alle som ønsker å bruke helikoptre som et verktøy i sitt arbeid. 

Veiledningen gir informasjon om hva operatøren venter av deg som kunde, hvordan du skal forberede deg før et oppdrag starter, og hvilke krav du kan stille til operatøren. 

FsF har laget informasjonsvideoer til noen av punktene i veiledningen. Hensikten er å gi en kortfattet visuell illustrasjon av viktige sikkerhetsrelaterte momenter for brukere av helikoptertjenester.