Før oppdraget starter


Før et oppdrag starter skal flygeren gi alle de involverte, enten de er passasjerer eller bakkemannskap, en innføring i sikkerhet rundt helikopteret.  Denne innføringen skal minimum inkludere:

  • transport av personell og utstyr/last til/fra helikopteret
  • bevegelser rundt et helikopter med rotoren i gang
  • bruk av sikkerhetsbelter
  • bruk av headset og eventuell lasteradio
  • åpning/lukking av dører
  • sikkerhet på landingsplassen (hindringer, løse gjenstander, underlag, tegn og signaler)
  • helikopterets nødutstyr og plassering

 Ved møte mellom flyger og kunde vil det være fornuftig å bruke sjekklisten for "Sikker jobb analyse" som grunnlag.

 Helikopterbransjen bruker mange faguttrykk som gjerne kombinerer norsk og engelsk.  For flygeren er faguttrykkene en del av hans daglige språk, og det er ikke alltid lett for han å vite om han blir forstått av kunden.  Hvis noe er uklart er det derfor viktig å stille spørsmål.