Lasteflyging.

Image

Ved ankomst til oppdragsstedet skal pilot og lastemann gi orienteringer som minimum skal inneholde:

 Gjennomgang av oppdraget (stropping, bruk av nett, opphuking, betjening av lastekrok, osv).

  • Faremomenter.
  • Arbeidsfordeling og oppgaver.
  • Alternativ plan hvis den opprinnelige ikke lar seg gjennomføre
  • Faremomenter ved ferdsel rundt helikopteret.
  • Løse gjenstander i nærheten av helikopteret.
  • Frakt av lange gjenstander til/fra helikopteret.

 Husk at piloten har begrenset sikt fra sin posisjon under lasteflyging, så vær sikker på at han kan se deg og dine signaler.  At du ser han gjennom frontruten betyr ikke at han ser deg hvis han konsentrerer seg om lasten gjennom sin luke i gulvet.  Bruk tydelige armbevegelser så dine signaler ikke kan misforstås.