Internasjonalt arbeid

I forumets mandat er det retningslinjer om at forumet skal delta i internasjonalt arbeid.

Ledelsen i FsF deltar på internasjonale konferanser som er helikopterrelatert, og holder foredrag om det arbeidet som foregår i FsF.

FsF har etter hvert blitt mye omtalt i helikopterbransjen i Europa, og flere land vurderer å opprette liknende forum.