Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF)

Om flysikkerhetsforum

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene. For å sette fokus på dette arbeidet og for å sikre kontinuitet ble ”Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre” (FsF) opprettet under et etableringsseminar på Gardermoen i mai 2009.

FsF skal være en pådriver overfor myndigheter, kundegrupper og operatører i saker som kan fremme sikkerheten for innlandshelikoptre.