Forsikring.

Transport av passasjerer og last er underlagt vanlige befordringsbestemmelser i Lov om luftfart nr 101 av 11.06.1993.  Operatørens ansvar begrenser seg opp til:

  • 100.000 SDR for personskade (SDR=Special Drawing Rights.  1 SDR tilsvarer ca kr 10).
  • 1000 SDR for reisegods
  • 17 SDR pr kilo for annet gods, inkludert underhengende last.

 Hvis verdien av last overskrider 17 SDR pr kilo må kunden selv ta ansvaret eller skaffe seg tilleggsforsikring. Eventuelt må operatøren gjøres oppmerksom på at det er et større forsikringsbehov enn det som er standard.

 Det er viktig å sjekke at en operatør er godkjent av Luftfartstilsynet for de oppdragstypene de skal utføre og at utstyret er sertifisert og vedlikeholdt i henhold til regelverk.  Hvis ikke kan det innebære at forsikringen ikke er gjeldende. 

 Et eksempel på at forsikring blir ugyldig er at privatopererte helikoptre flyr betalende passasjerer eller lasteoppdrag. Sjekk derfor at helikopteroperatøren har gyldig lisens, og at maskinen er sertifisert for ervervsmessige operasjoner.