Sikker jobb analyse.

 Både operatøren og kunden har ansvar for å gjennomføre en "sikker jobb analyse" (SJA) før oppdraget starter.  Flygeren vil gjøre egne vurderinger, men du, som kunde, kan hjelpe han ved å bruke litt tid på å sette deg inn i hva han forventer er i orden før oppdraget tar til.  

 FsF vil anbefale bruk av sjekklisten for kunder under.  Sjekklisten må ansees som et minimum av vurderinger som skal gjøres før flygingen tar til.

 Gjennomføring av sikker jobb analyse.pdf (72 kB)