Nødutstyr.

Krav til nødutstyr finner du i BSL D 1-8, "Forskrift om flyging med en-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard".

Det viktigste er:

  • For å kunne møte en nødssituasjon, skal besetningsmedlemmer og passasjerer medbringe hensiktsmessige klær og øvrig utstyr i samsvar med herskende eller ventede vær- og temperaturforhold. 

 Med andre ord må du som kunde være kledd for forholdene.  Bruk sunn fornuft.

 Husk at hvis du skal på et møte vinterstid, og er kledd i dress og lave sko, er dette ikke særlig egnet hvis helikopteret må lande noen timer utenfor allfarvei på grunn av dårlig vær .  Tenk også på at et helikopter kan bli forsinket av forskjellige årsaker hvis du forventer å bli hentet utenfor allfarvei.  Ta med mat så du klarer deg i ventetiden.

 Helikopteroperatøren har egne krav til nødutstyr.  Det blir regelmessig kontrollert at de har nødvendig utstyr tilgjengelig.