Bestilling av jobber.

Når du som kunde har valgt å bruke helikopter for et eller flere oppdrag, så husk at du kan spare både tid og penger på god planlegging.   Det finnes mange fordyrende elementer hvis arbeidet ikke er tilrettelagt når helikopteret kommer.  Det kan være lurt å utarbeide en "plan B" hvis flyging en spesiell dag blir forhindret av vær eller andre uforutsette hendelser.  Vurder også hvilke konsekvenser en stopp i flygingen eventuelt vil ha for deg.

 Ved bestilling av flyging må kunden innhente landingstillatelse av grunneier for det/de steder helikopteret skal lande under oppdraget. 

 Ved bestilling av lastejobber er det svært viktig at det blir oppgitt:

  • Riktig antall hiv.  Mangelfulle opplysninger kan medføre at oppdraget ikke kan gjennomføres på grunn av drivstoffberegninger, hviletid for flygere, og lignende.
  • Type last.  Det vil være forskjellige krav til en flyger om han, for eksempel, skal fly kalking av et vassdrag eller montere takstoler på et hus.
  • Vekt på alle hiv.  Følg anbefalte arbeidsvekter for helikoptertypen.  For tunge hiv vil medføre omlasting, forsinkelser og i værste fall at oppdraget ikke kan gjennomføres.
  • Korrekt stedsangivelse for laste- og losseplass.
  • Avstand og høydeforskjell på laste- og losseplass.
  • Ledninger, wirer og andre hindre på laste- og losseplass.
  • Antall passasjerer.  Navn på passasjerer, informasjon om kontaktperson.
  • Flygetrase.  Er det bebyggelse i nærheten, krysser den trafikert vei, må noen varsles om flygingen?