Bruk av utenlandsk operatør.

Det blir relativt ofte leid inn utenlandske operatører, spesielt svenske, for å fly oppdrag i Norge.  Dette er fullt lovlig.  Likevel ønsker FsF å rette søkelys mot bruk av utenlandske operatører fordi ikke alle følger reglene for å få tillatelse til flyging i Norge.

 Utenlandske operatører som skal fly i Norge, må søke Luftfartstilsynet om tillatelse.  Samme prosedyre gjelder for norske operatører som skal fly i andre land.  For å hindre et skjevt konkurranseforhold i Skandinavia, innskjerper Luftfartstilsynet med virkning fra 1.1.2011, sine rutiner, krav og gebyrer.  Dette vil medføre at såkalte "cross boarder operations" får like vilkår i alle de skandinaviske landene.

 Når Luftfartstilsynet får søknader fra utenlandske operatører om flyging i Norge, sjekker de blant annet at vedkommende operatør har:

  • godkjenning fra eget lands myndigheter for den typen oppdrag som skal utføres (godkjent SOP),
  • at helikopteret har riktig sertifisering,
  • og at helikoptertypen er godkjent i Norge.  

 Hvis du ønsker å bruke en utenlandsk opertør i Norge er det viktig å sjekke følgende:

  • Har vedkommende operatør skriftlig tillatelse fra Luftfartstilsynet til å utføre oppdraget i Norge?
  • Har operatøren betalt gebyr for oppdraget til norske myndigheter?
  • Stemmer registreringsmerket på helikopteret med tillatelsen gitt av norske myndigheter?