Ofte stilte spørsmål

Her vil vi liste spørsmål og svar som har spesiell interesse for innlandsopersjoner med helikopter.

Hvor lavt er det lovlig å fly med et helikopter?

Helikoptre har de samme regler for minstehøyder som fly. Det vil si at de skal fly minimum 1000 fot (300 m) over tettbebyggelse og folkeansamlinger, og minimum 500 fot (150 m) utenom, unntatt under avgang og landing. Kommersielle helikoptre kan avvike fra denne regelen hvis det er nødvendig for å kunne gjennomføre et oppdrag. Slike oppdrag kan være fotoflyging, lasteflyging, søk- og redning, politioppdrag, osv.

Vi er plaget av helikopterstøy. Hva kan vi gjøre med det?

Dessverre er det et faktum at helikoptre lager mye støy. Dette skyldes hovedsakelig lyden hovedrotoren og halerotoren lager. Flygerne er pålagt å gjøre det de kan for å redusere støyplagen mest mulig, men av og til er dette vanskelig for å få gjennomført oppdraget. Eventuelle støyklager skal rettes til lokalt politi eller til postmottak@caa.no. I klagen bør det være med mest mulig relevant informasjon, som tid, sted, helikopterets registrering (LN-O pluss to bokstaver), oppdragstype, varighet av støy, osv.

Hvor kan helikoptre lande?

At helikoptre kan lande hvor som helst er en sannhet med modifikasjoner. For å lande utenom en regulert landingsplass må flygeren ha grunneier tillatelse. Hvis landingsplassen er innenfor tettbebyggelse skal også politiet infomeres på forhånd. Unntakene herfra er luftambulansehelikoptre og politihelikoptre, som selvsagt ikke har tid til å innhente tillatelser for å kunne lande på et oppdrag. De har derfor forhåndsgodkjenninger fra Luftfartstilsynet for landinger påkrevet i primærrollen.

Hvor ofte kan et helikopter lande på en landingsplass i terrenget uten spesiell godkjenning?

Med grunneiers tillatelse kan et helikopter gjennomføre 12 bevegelser (6 avganger og 6 landinger) ut fra en uforberedt landingsplass pr uke uten annen tillatelse. Hvis det er behov for flere bevegelser eller hvis det foretas arbeid på landingsplassen for å gjøre den permanent, skal det søkes om konsesjon. Unntaket er for kommersielle helikoptre som utfører anleggsarbeid, rundflyginger eller lignende. Da vil det være urimelig å forlange en begrensning i antall bevegelser.

Jeg vurderer å leie et helikopter. Hvordan går jeg frem?

Vi henviser til denne nettsidens sider under "Kundeveiledning" der de fleste slike spørsmål vil bli besvart.