Bruk av privateid helikopter og privatflygere.

Det er ikke tillatt å bruke helikoptre som er registrert som privat, til kommersielle oppdrag.  Dette gjelder uansett om eieren/flygeren bare krever dekning av egne kostnader.  Flygere med privatflygersertifikat (PPL-H) kan heller ikke påta seg kommersielle flyoppdrag. 

Hvis du benytter deg av slike helikoptre i kommersiell virksomhet, risikerer du å stå uten forsikring i tilfelle av et uhell.

 Husk at hvis èn person befinner seg i helikopteret av kommersielle årsaker (for eksempel en fotograf som skal selge bilder tatt fra helikopteret senere), er flygingen definert som kommersiell - enten eieren går med overskudd eller ikke.