Varsling av hendelser, alvorlige hendelser og ulykker

Helikopteroperatørene er pliktige til å varsle hendelser, alvorlige hendelser og ulykker til Luftfartstilsynet og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).  

 Kunder / brukere av helikoptertjenester som opplever noe unormalt under operasjonen, oppfordres primært til å rapportere om dette til operatørens flygesjef.   Alternativt kan slike rapporter skrives som en e-mail til Luftfartstilsynet (postmottak@caa.no). 

 Ta med alle data som kan være til nytte i rapporten.  Dette kan f.eks være:

- Navn på helikopteroperatør

- Helikopter type og registrering

- Navn på flyger

- Dato og tidspunkt for hendelsen

- Hva som skjedde

- Personellskade eller skade på tredjemanns eiendom

- Værforhold (vind, sikt, lys/mørke, nedbør)