Illustrasjonsfoto av helikopter som er parkert i et snødekt landskap

Sikkerhet for innlandshelikoptre har vært et satsingsområde for Luftfartstilsynet de siste årene.

Les mer om Flysikkerhetsforum (FSF)

Aktuelt

Flysikkerhetsforum mottar Sikkerhetsprisen 2021

Leder for Flysikkerhetsforum, Alf Tørrisplass mottar Sikkerhetsprisen 2021 av Luftfartsdirektør Lars Kobberstad

Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre II

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesentlig siden 2013. Det er imidlertid fortsatt flere sikkerhetsutfordringer.

Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre

Safetec har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utført en sikkerhetsstudie for å kartlegge og belyse risikoområder for innlands helikoperoperasjoner i Norge.

Gå til aktuelt arkiv →