Farlig gods.

 

Du som kunde er forpliktet til å opplyse om lasten inneholder farlig gods. Hvis du er usikker på hva som er farlig gods, og om det kan tas med i helikopteret, så spør operatøren før oppdraget tar til.  I visse tilfeller kan farlig gods flys hvis man tar forhåndsregler.  Dette kan operatøren informere om.

 Eksempel på farlig gods kan være:

  • Batteri (batterisyre)
  • Gassbeholder
  • Skibrenner
  • Bensin eller annen brennbar væske
  • Fyrverkeri
  • Sprengstoff/fenghetter
  • Ammunisjon/våpen
  • Surstoff-flasker

 Ikke forsøk å gjemme unna slikt utstyr i bagasjen.