Kurs og seminarer

Det er ikke planlagt kurs eller seminar i 2019, men FsF jobber sammen med REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) for å utvikle krav og retningslinjer til bruk av helikopter til kraftlinjeinspeksjon.