Informasjonsutveksling mellom flyger og kunde.

Det er uhyre viktig at alle som deltar i helikopteroperasjoner vet nøyaktig hva som skal skje og hva som forventes av dem.  Informasjon må bli gitt klart og tydelig.  Det er viktig å ikke holde noe skjult.  Det kan bli kostbart og kan lede til farlige situasjoner.

 1.  Informasjon fra kunden ved bestilling:

 • Type oppdrag (taxi, last, foto, linjeinspeksjon, etc).
 • Oppdragets omfang (hvor mye last, avstander fra lasteplass til losseplass, rute som skal flys, osv).
 • Hva skal transporteres (antall passasjerer, vekt på last, antall hiv, osv).
 • Tidspunkt for utførelse.
 • Informasjon om landingsplass og eventuell losseplass (grunnforhold, hidre som trær, ledninger og master i nærheten).
 • Landingstillatelse fra grunneier og kommune ved oppdrag i utmark (eventuelt fylkesmannen i områder med spesielle restriksjoner        som nasjonalparker).  Landingstillatelse fra grunneier ved landinger på innmark.  Landingstillatelsen må legges frem skriftlig        før flyging.

 2.  Informasjon fra helikopteroperatøren til kunden:

 • Krav til landings- og losseplassen (se eget punkt i kundeveiledningen)
 • Mottak av helikopteret (se eget punkt i kundeveiledningen)
 • Helikopterets begrensninger (løfteevne, antall passasjerer, værforhold).
 • Krav til vær (flysikt, vindstyrke og retning, skydekke, osv)
 • Informasjon om krav til sertifisert lasteutstyr.

 

3.  Informasjon av pilot og lastemann ved ankomst til oppdragsstedet:
 • Felles gjennomgang av oppdraget.
 • Eventuelle faremomenter.
 • Arbeidsfordeling og oppgaver.
 • Alternativ plan hvis den opprinnelige ikke lar seg gjennomføre.
 • Faremomenter ved ferdsel rundt helikopteret.
 • Løse gjenstander.
 • Frakt av lange gjenstander til/fra helikopteret.