Helikoptertyper

Image

Det brukes mange forskjellige helikoptertyper under innlandsoperasjoner.  Alle har sine begrensninger og de må derfor brukes til oppdrag de er egnet for.  Dette er ofte vanskelig for en uerfaren helikopterkunde å avgjøre, men hvis du er i tvil bør du stille spørsmål til flygeren og selskapet.

 Husk også at helikoptrenes ytelser kan variere fra dag til dag.  Dette kan skyldes værforhold (temperatur, vind).  Flygerne har også forskjellige erfaringsnivå, noe som kan påvirke utnyttelsesgraden av helikopterets kapasitet. 

 Ikke press flygeren eller en operatør med kommentarer som: "Han i går løftet mer..." eller "Jeg ønsker meg flyger X for han gjør alltid som jeg ber om".  Det kan skape farlige situasjoner hvis flygeren føler seg presset til å gjøre noe han ikke er kvalifisert for.  Ha respekt for en flyger som sier "nei". 

 De mest vanlige helikoptrene som blir brukt er: