Forberedelse av landingsplassen.

 

Landingsplassen må være av en slik størrelse at det er god klaring til hindre som stigende terreng, skog, stolper, veistikker, skilt, kraft- og telelinjer mv.  Det bør være minimum 30 meter til kraft- og telelinjer.  Ta også hensyn til dyr på beitemark og pelsdyrfarmer.

 Landingsplassens størrelse vil avhenge av type helikopter, oppdraget og hindringer i inn- og utflygingssektoren.  Fortrinnsvis bør plassen være 30 x 30 meter, men mindre plasser kan også brukes hvis forholdene ligger til rette for det.

 Underlaget det skal landes på bør være så flatt som mulig.  Det er begrensninger på hvor skrått et helikopter kan stå.  Underlaget bør heller ikke være for bløtt (myr), støvete (fare for skade på helikopterets motor og/eller sandblåsing av biler og annet i nærheten av landingsplassen) eller steinete (kan ødelegge helikopterets skids/landingsmeier).  Er det tørr sand på plassen kan det være nødvendig med vanning før helikopteret kommer.

Trafikk på vei må stoppes i forbindelse med avgang og landing hvis trafikken blir overfløyet i lav høyde eller med underhengende last. 

 Gjenstander som er lette må sikres og festes forsvarlig før landing, slik at de ikke blåser opp og går inn i helikopterets rotorer.  Dette kan være presenninger, plast, "big-bags", klær, og lignende.  Et helikopter i lav høyde kan skape vind med orkan styrke.  Tenk på hva du ville sikret, flyttet eller ryddet bort hvis det var meldt orkan i værmeldingen?

 Tilskuere må holdes på god avstand.  Spesielt er det viktig å holde barn og dyr (hunder) i god avstand og under kontroll.  Prøv å samle tilskuere på et område så flygeren ikke behøver å holde oppsyn med flere grupper av folk.  Stå ALDRI bak et helikopter.  Det er lurt å oppholde seg ytterst på landingsplassen med vinden i ryggen.

 Informer flygeren om forholdene på plassen før han ankommer.  Dette gjelder spesielt hindringer (f.eks løypestrenger som sjelden er merket på kart).

 Helikoptre støyer mye.  Hvis oppdragene er i nærheten av barnehager, skoler, kirker, folkeansamlinger, eller lignende, bør oppdraget legges til tider da støyplagen blir minst mulig.  Ha respekt for at dine naboer kanskje ikke synes at helikoptre i nærområdet er hyggelig.

 

 

Image

 

Foto: Peter Linhard