Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre II

Åtte år etter den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre, ble det i 2021 gjennomført en ny studie. Den konstaterer at sikkerheten, generelt, er økt vesentlig siden 2013. Det er imidlertid fortsatt flere sikkerhetsutfordringer.

Det er gledelig å kunne konstantere at sikkerhetsarbeidet som gjøres av aktørene innenfor dette segmentet, gir resultater.

FsF var en viktig bidragsyter til lukking av tilrådningene i den første sikkerhetsstudien for innlandshelikoptre som ble publisert i 2013. Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre II fremmer 25 tilrådninger, og FsF vil jobbe målrettet også med disse for å bidra til å styrke flysikkerheten for bransjen ytterligere i løpet av de neste årene.

Les mer om studien på Luftfartstilsynets hjemmeside