Sikkerhetsstudie for innlandshelikoptre

Safetec har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utført en sikkerhetsstudie for å kartlegge og belyse risikoområder for innlands helikoperoperasjoner i Norge.

Rapporten inneholder 41 tilrådninger for å forbedre sikkerheten, og angir framtidig sikkerhetsnivå og effekter av mulige tiltak. Her finner du rapporten og hovedfunnene gjort i studien.

Last ned hovedrapport for sikkerhetsstudie (PDF) 

Last ned vedlegg for sikkerhetsstudie (PDF)