Saker under arbeid

 

Image

 FsF jobber blant annet med følgende saker:

  • Utvikling/forbedring av helikoptersikkerhet
  • Implementering av tilrådninger i SHT rapporter.
  • Implementering av regelverk
  • Like konkurranseforhold for norske og utenlandske helikopteroperatører i Norge.
  • Kundeveiledning
  • Bruk av simulator
  • Risikostyring
  • Samarbeid med REN AS